nói về cân kiểm tra trực tuyến tự động

2020-07-23 13:43:41
Cân kiểm tra trực tuyến tự động là một loại cân kiểm tra trực tuyến với tốc độ cao và độ chính xác cao. Nó có thể được tích hợp với nhiều dây chuyền sản xuất đóng gói định lượng và hệ thống vận chuyển. Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra trực tuyến xem trọng lượng sản phẩm có đủ tiêu chuẩn hay không, có thiếu các bộ phận trong bao bì hay không và cung cấp tín hiệu phản hồi để điều chỉnh thiết bị cấp liệu.
SG-550.jpg
Thành phần của cân kiểm tra trực tuyến:It is composed of weighing conveyor, controller and inlet and outlet material conveyor.The weight conveyor collects the weight signal and sends the weight signal to the controller for processing.The feeding conveyor guarantees sufficient spacing between products mainly by increasing speed.The discharging conveyor is used to transport the tested product away from the weighing area.
The functions of automatic online weighing scale fully adapted to the characteristics of enterprise automation production and metering management needs, in addition to display dynamic test weight, and more than standard weight division, can store 100 product data, hierarchical password protection, according to team, product variety, product batch, time period, qualified and unqualified statistical inspection data, respectively set up positive and negative tolerance values, can control the packing quantity.550 拍 3.jpgMáy cân kiểm tra trực tuyến tự động cung cấp thông tin kiểm tra đến hệ thống kiểm soát đóng gói định lượng theo thời gian thực. Túi đóng gói vượt quá giới hạn đo lường sẽ tự động loại bỏ và cảnh báo được đưa ra tự động. Đối với dây chuyền sản xuất cũ, bộ truyền động đóng gói có thể được điều khiển để dừng đóng gói và điều chỉnh cài đặt thủ công khi túi đóng gói vượt quá quy định về dung sai phép đo.
Bạn vui lòng liên hệ với tôi , nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!

Chat with us