junlebao food co., ltd sử dụng máy cân đồ uống đóng chai

2020-07-25 14:05:20
JunLeBao Food Co., Ltd using bottled drink checkweigher of Shanghai Shigan.This online check weigher is tailored to meet the actual production and customer requirements.乐 宝 2.jpgCân kiểm tra này đáp ứng yêu cầu của sản xuất thực tế và khách hàng phù hợp với doanh nghiệp bởi tốc độ cao của dây chuyền kiểm tra cách đọc trọng lượng động trên trọng lượng của sản phẩm, có thể phát hiện dây chuyền sản xuất liên tục về trọng lượng của sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, và phù hợp với việc thực hiện lên xuống dây chuyền hoặc kiểm soát trọng lượng của phân loại tự động, đặc biệt thích hợp để đóng gói sản phẩm kiểm tra các bộ phận còn thiếu. Sản phẩm đóng gói vượt qua kiểm tra và cân, những sản phẩm đủ tiêu chuẩn được gửi trở lại băng tải ban đầu Dây curoa, những chiếc không đủ tiêu chuẩn bị loại bỏ (hoặc máy ngừng hoạt động do báo động), và các sản phẩm được phân loại và đếm theo cài đặt, có thể tiết kiệm nhân lực và nâng cao hiệu quả.案例 2.jpg案例 3.jpg案例 4.jpg案例 5.jpg

Chat with us